Nama Rumah SakitNama Dokter
RS Bhakti Rahayu Denpasardr. IB. Sukadana, Sp. OG
dr. Haya Hararet, Sp. OG
dr. Kadek Sukamertha, Sp. OG
RS Balimed DenpasarAndayani I A, Dr., SpOG
Ariyana I Made. dr.,SpOG
Ayu Konsita Wardani A.A. dr., SpOG
Bagus Dwi Aryana Made, dr., SpOG
Darma Kusuma Ipik Putu , Dr., SpOG O
Fido Anggli, dr. SpOG, M.Biomed,
Kadek Sugiharta, dr., SpOG (K
Oka Asmara Jaya I Made,dr. SpOG
Oka Husadha. dr., SpOG
Putra Wirawan A.A.N,dr.SpOG
Sastra Winata, I Gde, M.Biomed SpOG
Serangan Gst Ngurah , Dr., SpOG
Sri Mertha Puspawaty W. Ni G.A.A., dr., SpOG
Sukamerta Kadek. dr., SpOG
Sumardhi Wayan, Dr., SpOG.
Suwiyoga Ketut, SpOG, Prof, Dr
Tonika Komang , Dr., SpOG
Wardhiana I Putu Gde, dr. SpOG (K)
Wenata Jembawan, I Made dr SpOG
RS Prima Medika Denpasardr. Ilyas Angsar, Sp.OG
dr. Putu Sarjana, Sp.OG
dr. I Made Oka Asmara Jaya, Sp.OG
dr. Winda Andaka, Sp.OG
dr. Made Aryadmika Yudana, Sp.OG
dr. Ni GAA Sri Metha Puspawaty Wetan, Sp.OG
DR.dr. I Gede Ngurah Harry Wijaya Surya, Sp.OG
DR.dr. Nyoman Bayu Mahendra, Sp.OG (K)
dr. I Made Mahadinata Putra, Sp.OG
dr. Putu Trisna Handayani, Sp.OG
dr. IB Made Karta, Sp.OG (K)
DR.dr. I Gede Mega Putra, Sp.OG (K)
dr. Ryan Saktika Mulyana, M.Biomed, Sp.OG
dr. IGAA R Wulandari, Sp.OG
dr. IA. Indira Mandini Manuaba, M.Biomed, Sp.OG
dr. IA. Chandranita Manuaba, Sp.OG.MM

Data di atas sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.